+45 4057 8797
Regler for våbentransport

 

Hvad siger loven om transport af våben?

§ 11. Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1 og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses § 18, skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde.

 
Transport af våben

Når du transporterer dine våben skal du ifølge våbenlovens regler for transport af våben  transportere forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde. Dette hjælper til både at sikre dit våben og i forhold til tyveri mv. når du transportere våben.
 
Det er tilladt at opbevare ammunition sammen med dit våben under transporten.
 
 
Hvad siger forsikringen om våbentransport?
 
De regler for våbentransport der beskrives, er fra F&P Forsikring og Pension (Branche organisation for Danske Forsikringsselskaber)
 
Der henvises til ”Forsikringsbetingelser generelt” underforstået almindelig privat indbo/familie forsikring.
 
Det er afgørende at den enkelte jæger tager kontakt til sit eget forsikringsselskab og undersøger egne konkrete forsikringsbetingelser. Den enkelte jæger skal oplyse sit eget forsikringsselskab om hvad der præcist er opbevaret.

 

 
Transport af våben i Tyskland
 
Transporterer du dine våben i eller igennem Tyskland, eksempelvis for at deltage i drivjagt. Her skal du være opmærksom på, at der i Tyskland stilles væsentlig strengere krav til opbevaring og transport af våben i bilen, som der gør i Danmark.

 

Læs mere.

 

Transport af våben i Sverige
 
De regler der er beskrevet, er fra den svenske våbenlov af 8. februar 1996.
 
Reglerne for våbentransport i Sverige er som udgangspunkt, at sammenligne med den Danske våbenlov.
 
Læs mere om våbentransport i Sverige (på svensk)